Commission
Network of Relations
Trygderetten
2018
Photo: Werner Zellien
Photo: Werner Zellien

Før Sofie Berntsen begynner å male, saumfarer hun antikvariater og brukthandlere for å finne det perfekte underlaget – bokstavelig talt.

Eldre kunst- og vitenskapsbøker utgjør ofte underlaget for Sofie Berntsens malerier. Streker og penselstrøk med pastell, blyant og oljemaling brer seg ut over bokomslagene, som personlige fortellinger på den innbundne kunnskapen. Kunstneren bruker sterke farger og arbeider intuitivt i et abstrakt og ekspressivt formspråk. I flere av arbeidene er noe av den opprinnelige teksten synlig, og restene av skrift skaper nye utsnitt ofte med et poetisk tilsnitt. De maleriske gestene uttrykker både overbevisende visshet og ambivalens; de er fintfølende og samtidig påståelige. Arbeidene viser tydelig temperament og personlig forbindelse til underlagets innhold.

Trygderetten flyttet høsten 2017 til nye lokaler i Nydalen og har fått 16 malerier i varierende formater av Sofie Berntsen på veggene. Trygderetten er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål. Den er ikke en del av det alminnelige domstolsapparatet, men virker i realiteten som en domstol. Mange av saksbehandlingsreglene er de samme som ved vanlig rettergang, men saksbehandlingen er til forskjell fra domstolene i overveiende grad skriftlig. To av maleriene har fått plass på veggen ved resepsjonen og de øvrige på langveggen i møterom og «rettsal» i en horisontal komposisjon.